Minburi Technical College

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ทางทีมงาน KINT ได้ร่วมมือกับทางวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ในการเข้าไปจัดกิจกรรมทำการลงทะเบียนพร้อมสอนวิธีการใช้งาน แอพพลิเคชั่น KINT ให้กับน้องๆ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี โดยนำร่องในระดับชั้น ปวช. ณ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี