Royal Palace Guard Cavalry Division 2nd

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ทีมงาน KINT ได้เข้าไปเทรนนิ่งให้กับ แอดมิน กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ อีกครั้งในรอบครึ่งปี ซึ่งในครั้งนี้มีหน่วยงานเข้าร่วมการเทรนนิ่งจำนวน 22 หน่วยงาน ณ ห้องประชุม กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ สนามเป้า