Sriboonyanon School

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ทางทีมงาน KINT ได้ร่วมมือกับทางโรงเรียนศรีบุญยานนท์ ในการเข้าไปจัดกิจกรรมทำการลงทะเบียนพร้อมสอนวิธีการใช้งาน แอพพลิเคชั่น KINT ให้กับน้องๆ โรงเรียนศรีบุญยานนท์ โดยนำร่องในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ โรงเรียนศรีบุญยานนท์