Minburi Technical College

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ทางทีมงาน KINT ได้ร่วมมือกับทางวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ในการเข้าไปจัดกิจกรรมทำการลงทะเบียนพร้อมสอนวิธีการใช้งาน แอพพลิเคชั่น KINT ให้กับน้องๆ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี โดยนำร่องในระดับชั้น ปวช. ณ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

Royal Palace Guard Cavalry Division 2nd

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ทีมงาน KINT ได้เข้าไปเทรนนิ่งให้กับ แอดมิน กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ อีกครั้งในรอบครึ่งปี ซึ่งในครั้งนี้มีหน่วยงานเข้าร่วมการเทรนนิ่งจำนวน 22 หน่วยงาน ณ ห้องประชุม กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ สนามเป้า

Sriboonyanon School

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ทางทีมงาน KINT ได้ร่วมมือกับทางโรงเรียนศรีบุญยานนท์ ในการเข้าไปจัดกิจกรรมทำการลงทะเบียนพร้อมสอนวิธีการใช้งาน แอพพลิเคชั่น KINT ให้กับน้องๆ โรงเรียนศรีบุญยานนท์ โดยนำร่องในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ โรงเรียนศรีบุญยานนท์