Armed Forces Academies Preparatory School #Batch 1632

เมื่อในวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 ทางทีมงาน KINT ได้ร่วมกับโรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 1632 เข้าไปจัดกิจกรรมทำการลงทะเบียนพร้อมสอนวิธีการใช้งาน แอพพลิเคชั่น KINT ให้กับ โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 1632 จำนวนทั้งหมด 680 คน ณ The regent cha-am beach resort