Air Technicial School

วันที่ 24 เมษายน 2561 ทางทีมงาน KINT ได้ร่วมกับทางโรงเรียนจ่าอากาศ เข้าไปจัดกิจกรรมทำการลงทะเบียนพร้อมสอนวิธีการใช้งาน    แอพพลิเคชั่น KINT ให้กับน้องๆ โรงเรียนจ่าอากาศ จำนวนทั้งหมด 386 คน ณ โรงเรียนจ่าอากาศ