Suksanareewittaya School (Grade 12)

ในวันที่ 23 มีนาคม 2561 ทางทีมงาน KINT ได้ไปทำการลงทะเบียนพร้อมสอนวิธีการใช้งาน แอพพลิเคชั่น KINT ให้กับน้องๆ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวนทั้งหมด 370 คน ณ สถานที่ห้องประชุมของโรงเรียนศึกษานารีวิทยา