Suksanareewittaya School (Grade 9)

เมื่อในวันที่ 22 มีนาคม 2561 ทางทีมงาน KINT ได้ร่วมกับโรงเรียนศึกษานารีวิทยา เข้าไปจัดกิจกรรมทำการลงทะเบียนพร้อมสอนวิธีการใช้งาน แอพพลิเคชั่น KINT ให้กับน้องๆ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวนทั้งหมด 436 คน ณ สถานที่ห้องประชุมของโรงเรียนศึกษานารีวิทยา