College of Constitutional Court #Batch 6

วันที่ 14 มีนาคม 2561 ทีมงาน KINT ได้ร่วมกับทางวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ ในการเข้าไปจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และแนะนำแอพพลิเคชั่น KINT ให้กับทางวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญรุ่นที่ 6 ณ วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ (แจ้งวัฒนะ) จำนวนทั้งหมด 57 ท่าน