Suksanareewittaya School (Grade 12)

ในวันที่ 23 มีนาคม 2561 ทางทีมงาน KINT ได้ไปทำการลงทะเบียนพร้อมสอนวิธีการใช้งาน แอพพลิเคชั่น KINT ให้กับน้องๆ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวนทั้งหมด 370 คน ณ สถานที่ห้องประชุมของโรงเรียนศึกษานารีวิทยา

Suksanareewittaya School (Grade 9)

เมื่อในวันที่ 22 มีนาคม 2561 ทางทีมงาน KINT ได้ร่วมกับโรงเรียนศึกษานารีวิทยา เข้าไปจัดกิจกรรมทำการลงทะเบียนพร้อมสอนวิธีการใช้งาน แอพพลิเคชั่น KINT ให้กับน้องๆ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวนทั้งหมด 436 คน ณ สถานที่ห้องประชุมของโรงเรียนศึกษานารีวิทยา

College of Constitutional Court #Batch 6

วันที่ 14 มีนาคม 2561 ทีมงาน KINT ได้ร่วมกับทางวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ ในการเข้าไปจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และแนะนำแอพพลิเคชั่น KINT ให้กับทางวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญรุ่นที่ 6 ณ วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ (แจ้งวัฒนะ) จำนวนทั้งหมด 57 ท่าน