Debsirin School

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ทางทีมงาน KINT ได้ร่วมมือกับทางโรงเรียนเทพศิรินทร์ เข้าไปจัดกิจกรรมทำการลงทะเบียนพร้อมสอนวิธีการใช้งาน แอพพลิเคชั่น KINT ให้กับน้องๆ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวนทั้งสิ้น 524 คน ณ สถานที่ห้องประชุมของโรงเรียนเทพศิรินทร์