Chetupon Commercial College

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ทางทีมงาน KINT ได้ร่วมกับวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน เข้าไปจัดกิจกรรมทำการลงทะเบียนพร้อมสอนวิธีการใช้งาน แอพพลิเคชั่น KINT ให้กับน้องๆ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน จำนวนทั้งหมด 708 คน โดยแบ่งเป็น ระดับ ปวช. 488 คน และ ปวส. 220 คน    ณ สถานที่ห้องประชุมของวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน