Triamudomsuksa Suwinthawong School

วันที่ 23 มกราคม 2561 ทางทีมงาน KINT ได้ร่วมกับทางโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ เข้าไปจัดกิจกรรมทำการลงทะเบียนพร้อมสอนวิธีการใช้งาน แอพพลิเคชั่น KINT ให้กับน้องๆ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวนทั้งหมด 79 คน         ณ ห้องประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์