Naval Cadet #Batch 70

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ทางทีมงาน KINT ได้ร่วมกับศิษย์เก่าโรงเรียนนายเรือรุ่นที่ 70 เข้าไปจัดกิจกรรมทำการลงทะเบียนพร้อมสอนวิธีการใช้งาน แอพพลิเคชั่น KINT ให้กับทางศิษย์เก่าโรงเรียนนายเรือรุ่นที่ 70 ณ อาคารราชนาวีสโมสร จำนวนทั้งหมด 89 ท่าน